Neem contact met ons op!
+31 (0)78 612 6666

Privacyverklaring

Privacyverklaring 2021 ONS Fiber Parts & Tools BV/ONS Fiber 

Wat zijn persoonsgegevens?  

Persoonsgegevens zijn de gegevens die door u, aan ONS Fiber Parts & Tools B.V. (hierna ONS Fiber) beschikbaar zijn gesteld. Afhankelijk van het doel van het contact, bevat dit onder andere: (bedrijfs)naam, (bedrijfs)adres, emailadres(sen) en telefoonnummer(s). Tevens loggen wij ook (in combinatie met uw website bezoek) uw digitale informatie zoals uw IP-adres, maar ook website & klik gedrag.  

Hoe verzamelen wij deze gegevens? 

Uw gegevens kunnen op verschillende manier worden gedeeld met ons. Dit kan zijn via een aanvraag voor een bestelling, waarbij wij onder andere uw NAW-gegevens zullen noteren, alsook door inzet van Google Analytics, Facebook pixels, Google Tag Manager. 

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en/of andere opdrachtnemers.  

Graag maken wij u erop attent dat ONS Fiber de persoonsgegevens die u ons verstrekt zal inzetten om eventuele overeenkomsten met u af te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten alsook voor leveranciers.  

Bent u een (potentiële) klant van ONS Fiber, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen uitbrengen, goederen te kunnen leveren, werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, aan u te kunnen factureren, met u te kunnen communiceren of overige diensten te kunnen leveren volgens onze overeenkomst. 

Bent u een (potentiële) leverancier van ONS Fiber, dan hebben wij uw persoonsgegevens eveneens nodig om met u een overeenkomst af te kunnen sluiten. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke wensen en specificaties een bepaalde bestelling, die ONS Fiber plaatst, dient te voldoen; een offerte-aanvraag te kunnen mailen of een bestelling bij u te kunnen plaatsten; uw facturen te kunnen betalen, met u te kunnen communiceren. 

U bent niet verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken. Echter wanneer u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is kans aanwezig dat wij de hierboven genoemde werkzaamheden helaas niet kunnen uitvoeren. 

Direct marketing  

Bent u een klant van ONS Fiber, dan zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en deze gebruiken om u in de toekomst per e-mail op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen m.b.t. nieuwe producten, prijzen, openingstijden van ONS Fiber en overige zakelijke communicatie. 

Mocht u echter het ontvangen van dergelijke e-mails niet op prijs stellen, dan kunt u ons dit laten weten door een email te sturen naar administratie@onsfiber.com 

Met wie delen wij uw informatie? 

In het geval van specifieke, specialistische bestellingen, kan het noodzakelijk zijn dat wij uw persoonsgegevens moeten delen met een derde partij. Wij zullen ten alle tijden ons best doen om dit tot een absoluut minimum te beperken. 

Daarnaast zijn met deze betreffende partijen verwerkersovereenkomsten gesloten ter bescherming van uw rechten. 

Bewaarperiode van uw persoonsgegevens  

Als u een offerte bij ONS Fiber heeft opgevraagd maar besloten heeft hier niet op in te gaan, zullen uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact uit ons systeem worden verwijderd. Dit geldt eveneens als wij een offerte van u hebben ontvangen, maar hier niet op in zijn gegaan. 

Als wij wel tot een overeenkomst zijn overgegaan, dan zullen uw persoonsgegevens bewaard blijven. Deze zullen wij bewaren, overeenkomstig met de wettelijke minimale bewaartermijn die wij moeten hanteren, na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is afgehandeld. Na afloop van deze termijn zullen uw gegevens worden verwijderd uit onze systemen. 

Uw rechten  

Als u uw persoonsgegevens wilt inzien, heeft u het recht deze bij ons op te vragen. 

Indien hieruit wijzigingen of aanvullen ontstaan, kunt u ons verzoeken dit aan te passen. Ook heeft u het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw gegevens te beperken. Mocht u bezwaar willen maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als u uw gegevens wilt verkrijgen of overdragen aan iemand anders kunt u ons ook benaderen.  

Wilt u uw rechten uitoefenen? Dan kunt u zich richten tot: 

ONS Fiber Parts & Tools B.V.  

Kelvinring 52C 

2952 BG  Alblasserdam 

Telefonisch te bereiken op: +31 (0)78 612 6666 of per mail naar: administratie@onsfiber.com  

Ook kunt u uiteraard contact met ONS opnemen als u nog vragen heeft met betrekking tot het verzamelen en/of het gebruik van uw persoonsgegevens. 

?>